Status

Nieuwjaarsbrief 2016: een nieuw jaar, een nieuwe liefde

Liefste klant, Liefste collega,

Mag ik even mijn vreugde met je delen: bij het begin van dit nieuwe jaar heb ik ook een nieuwe liefde gevonden. Ik ben in de wolken. Ik ben verwonderd dat ik mijn nieuwe liefde niet eerder heb ontdekt: ze was heel de tijd in mijn buurt, en ik heb haar niet opgemerkt. Maar nu ik de waarheid heb ontdekt, ben ik in de wolken.

Mijn nieuwe liefde heet ‘Team of Teams’. Nee, niet ‘Team’, zeker niet ‘ik’, maar ‘Team of Teams’. De toekomst kan niet meer stuk. Ik zal hieronder een en ander trachten duidelijk te maken, zodat jij er ook beter van kan worden dit jaar. (‘Sharing is caring’, zeker in een ‘Team of Teams’ J ). Want hoe meer je erbij stilstaat Lees verder

Status

Nieuwjaarsbrief 2015

Liefste klant, liefste collega,

Bij het begin van dit nieuwe jaar moet mij iets van het hart. Ik voel dat ik in 2014 tekort ben geschoten en onvoldoende mijn best heb gedaan om u het leven aangenamer te maken.

Het zit zo. De snelheid waarmee IT-technologie blijft evolueren heeft zich ook in 2014 doorgezet. De snelheid waarmee IT vanuit de privésfeer (onder de vorm van web services en apps) zijn ingang vindt in organisaties, is recenter, maar is daarom niet minder duidelijk aanwezig. En ik stel vast dat dit alles leidt tot een toenemende verwarring.

Verwarring bij u, liefste klant, omdat de uitdaging om de juiste technologiekeuzes te maken voor nieuwe IT-projecten steeds groter wordt. Er zijn medewerkers die aan uw mouw trekken om zo snel mogelijk de nieuwste gadgets toe te laten in de organisatie, terwijl anderen u aan de andere mouw trekken om duidelijk te maken dat al die speeltjes niets bijbrengen in een bedrijfscontext. Uw CEO leest in de krant bijna elke dag iets over ‘cloud’, hoort van collega’s in zijn netwerk dat zij ‘naar de cloud gaan’, en vindt dus dat zijn organisatie dat ook moet doen. Uw gebruikers klagen erover dat ze met hun smartphone of tablet hun dagelijks werk niet kunnen verder zetten wanneer ze onderweg zijn, of thuis in de zetel zitten. En niemand begrijpt u wanneer u zegt dat veiligheid en controle uw belangrijkste bezorgheden zijn, en dat u enkel maar een goede service aan een aanvaardbare kost kan leveren wanneer u zo veel mogelijk standaardiseert.

En bij jou, liefste collega, is er een toenemende verwarring omdat het meer en meer lijkt dat technologische specialisatie weinig zinvol is: binnen de 6 maanden maakt er immers een nieuwere technologie opgang, waardoor je huidige kennis onmiddellijk verouderd lijkt en je carrière dus ongetwijfeld de dieperik zal ingaan in de komende maanden. Leg dat maar eens uit aan je partner. Je bent gebeten door wat je doet, en je doet het graag, maar je stelt je meer en meer vragen bij de relevantie ervan in de niet zo verre toekomst. Hoe kan je dan in Gods naam carrière maken?

Lees verder